f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 10/11/2563 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมของจังหวัดมุกดาหาร 9 พฤศจิกายน 2563
2 19/10/2563 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบ โครงสร้างต่างระดับข้าม ทล.12
3 13/08/2563 โครงการปลูกต้นไม้มีค่าในที่ดินกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงนิคมคำสร้อย (เดิม) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ กม.446+951 – กม.447+151
4 11/03/2563 ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดิน (ค่าขนย้าย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
5 13/01/2563 มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ประเภททุนเรียนดี ประจำปี 2562
6 13/01/2563 ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี2563
7 29/12/2562 วันที่27 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 09/12/2562 4 ธ.ค. 62 กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรและเครื่องหมายจราจรแก่นักเรียน
9 18/11/2562 งานแจ้งเตือน ร้านค้า แผงลอย รุกล้ำเขตทางหลวง ทล.212
10 07/11/2562 NOCOPY อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน READER CARD
11 04/11/2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อต้านโกง (สติกเกอร์ “ต้านโกง”)
12 07/08/2562 มอบทุนการศึกษา ของกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ สทล.3 วันพุธที่7 ส.ค. 62
13 07/08/2562 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบาทราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 62
14 23/05/2562 เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง