f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 2 ที่ กม.45+609 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 มห/22/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
17 งานจ้างเหมาทำจ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนความคุม 0300 ตอนคำพอก – หนองบง ที่กม.117+534 , กม.122+484 ปริมาณงาน 2 แห่ง 31/10/2565 มห/20/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
18 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.155+903 - กม.157+552 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) 31/10/2565 มห/21/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
19 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ระหว่าง กม.1+863 - กม.6+692 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 31/10/2565 มห/19/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
20 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน ระหว่าง กม.3+051 - กม.8+504 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) 31/10/2565 มห/18/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
21 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม.33+900-กม.34+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 มห/17/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
22 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม.31+565-กม.32+741 ปริมาณงาน 26,327 ตร.ม. 26/09/2565 มห/15/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
23 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+984 - กม.4+183 ปริมาณงาน 27,722 ตร.ม. 26/09/2565 มห/16/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
24 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม – เลิงนกทา ระหว่าง กม.51+635 – กม.52+225 และ กม.59+000 – กม.59+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.350 กม.) 23/09/2565 มห/12/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
25 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.53+315 - กม.54+220 ปริมาณงาน 18,703 ตร.ม. 23/09/2565 มห/13/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
26 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.415+505 - กม.416+982 ปริมาณงาน 30,906 ตร.ม. 23/09/2565 มห/11/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
27 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.43+400-กม.44+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน SSB 350 เมตร) 23/09/2565 มห/14/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
28 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ระหว่าง กม.735+860.100 - กม.736+220 และ กม.736+428-กม.736+625 22/09/2565 มห/5/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
29 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ที่ กม.424+991 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/09/2565 มห/4/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
30 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงดงหลวง แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง – สานแว้ ที่ กม.4+585 ซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/09/2565 มห/1/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 94 รายการ