f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2311 งานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง(ปุ่มสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.42+325-กม.64+720(เป็นช่วงๆ) 25/01/2562 มห/33/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2312 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/01/2562 639/30/62/45 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2313 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 24/01/2562 639/-/62/44 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 23/01/2562 639/60/62/85 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2315 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 639/35/62/86 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2316 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 639/40/62/84 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2317 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ที่ กม.1+800 ปริมาณงาน 1 งาน 22/01/2562 639/-/62/83 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/01/2562 639/60/62/82 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2319 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่ ระหว่าง กม.5+700-5+850(เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.115+100-137+800 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+030-51+700(เป็นแห่งๆ) 18/01/2562 มห/32/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/01/2562 639/สม/60/62/35 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2321 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 639/40/62/81 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2322 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 639/85/62/80 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2323 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 639/30/62/43 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2324 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/01/2562 639/60/62/79 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2325 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (Chevron) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ที่ กม.459+275 16/01/2562 639/-/62/78 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 2,311 ถึง 2,325 จาก 2,403 รายการ