f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 639/-/66/264 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/09/2566 639/60/66/263 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 639/60/66/262 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
109 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 01/09/2566 639/85/66/260 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
110 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 639/35/66/261 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 639/60/66/259 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 639/60/66/258 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
113 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 639/60/66/257 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/09/2566 639/60/66/256 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
115 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 639/30/66/108 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
116 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/08/2566 639/สม/-/66/122 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
117 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/08/2566 639/สม/30/66/119 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
118 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/08/2566 639/สม/-/66/120 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
119 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางฝาเปิด)(รางฝาปิด) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนน 2 รายการ 23/08/2566 639/สม/-/66/118 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
120 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 23/08/2566 639/สม/85/66/114 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,403 รายการ