f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/11/2566 639/60/67/31 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
32 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 639/30/67/8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
33 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 639/-/67/27 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 08/11/2566 639/85/67/30 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
35 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 639/60/67/29 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
36 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/11/2566 639/60/67/28 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
37 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/11/2566 639/45/67/26 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
38 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/11/2566 639/60/67/25 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
39 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/11/2566 639/60/67/24 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2566 639/60/67/23 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2566 639/60/67/22 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
42 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 639/สม/30/67/14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/11/2566 639/60/67/21 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
44 วัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 02/11/2566 639/35/67/1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
45 จ้างเหมาทำความสะอาดตอม่อสะพาน บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน ๑ รายการ 01/11/2566 639/สม/-/67/13 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,834 รายการ