f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
101 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.59+000-กม.62+500 (เป็นช้่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
102 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมมรา 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.12+800-กม.16+335 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
103 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.20+000-22+975 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
104 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ระหว่าง กม.142+760-146+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
105 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.448+230-449+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
106 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ระหว่าง กม.731+650-735+080 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
107 05/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+000-กม.4+485 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
108 05/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920-กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
109 05/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920-กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
110 17/02/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.459+617 - กม.460+980(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 101 ถึง 110 จาก 118 รายการ