f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
101 05/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.424+408-กม.431+727 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
102 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง 8+950-กม.10+766 และ กม.13+800-กม.15+385 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
103 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.431+800-กม.432+675 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
104 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ที่ กม.413+573 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
105 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.420+133-กม.421+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
106 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอน ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ ตอน 2 ที่ กม.447+830 (รวมบริเวณทางแยก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
107 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม – เลิงนกทา ระหว่าง กม.40+750-กม.42+325 และ กม.44+250 – กม.44+910 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
108 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน – บุ่งเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.52+088 - กม.52+951 และ กม.55+987 – กม.58+093 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
109 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 (RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
110 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 101 ถึง 110 จาก 139 รายการ