f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.432+227 - กม.445+154 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.751+866 - กม.752+766 และ กม.759+590 - กม.760+484 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนตวบคุม 0200 ตอนดอนพัฒนา - โสกแมว ตอน 2 ที่ กม.12+232.500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ระหว่าง กม.712+904 - กม.736+030 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ระหว่าง กม.108+798 - กม.133+886 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตอน 2 ที่ กม.5+872 LT., กม.6+238 RT., กม.7+800 LT. และกม.8+125 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 4 ระหว่าง กม.15+008 - กม.54+764 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ระหว่าง กม.763+846 - กม.765+725 ปริมาณงาน 36,868 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 21/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.477+375 - กม.479+280 ปริมาณงาน 39,450 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 139 รายการ