f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 04/01/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน - บุ่งเขียว ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 231 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 20/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่บริเวณใต้สะพาน ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 721.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 20/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) บริเวณพื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 20/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำงานซ่อมถนนคอนกรีตภายในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1,160 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 06/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 27/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนความคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ที่กม.117+534 , กม.122+484 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.155+903 - กม.157+552 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน ระหว่าง กม.3+051 - กม.8+504 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 49 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 2 ที่ กม.45+609 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ระหว่าง กม.1+863 - กม.6+692 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 116 รายการ