f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 2 ที่ กม.45+609 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ระหว่าง กม.1+863 - กม.6+692 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 27/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม.33+900-กม.34+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 22/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.53+315 - กม.54+220 ปริมาณงาน 18,703 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 21/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.415+505 - กม.416+982 ปริมาณงาน 30,906 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 21/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ระหว่าง กม.31+565-กม.32+741 ปริมาณงาน 26,327 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 20/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.43+400–กม.44+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน SSB 350 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 20/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+984 - กม.4+183 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 20/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.51+635-กม.52+225 และ กม.59+000-กม.59+760 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 16/09/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ระหว่าง กม.735+860.100 – กม.736+220 และกม.736+428 - กม.736+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 118 รายการ