f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 12/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 1ระหว่าง กม.778+200-779+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.59+000-กม.62+500 (เป็นช้่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.59+000-กม.62+500 (เป็นช้่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมมรา 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.12+800-กม.16+335 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.20+000-22+975 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ระหว่าง กม.142+760-146+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.448+230-449+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ระหว่าง กม.731+650-735+080 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 05/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+000-กม.4+485 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 61 รายการ