f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 18/02/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาขนาดใหญ่พิเศษ (ภาคอีสาน) ภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 18/02/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า แบบติดเครน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 14/01/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 1 ระหว่าง กม.118+950-กม.121+050 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.580 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 17/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 9.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 15/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุม 0100 ตอนดงหลวง-สานแว้ ระหว่าง กม.44+338-กม.46+891 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 13/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.2+220-กม.3+000 ปริมาณง่าน 1 แห่ง (0.780 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 13/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.432+675-กม.433+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง(0.885 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 08/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.32+755-กม.34+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 08/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.140+960-กม.141+867 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 08/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.10+802-กม.17+547(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 118 รายการ