f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.32+823-กม.35+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.6+042-กม.6+342 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 3 ที่ กม.46+322 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 3 ที่ กม.468+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 01/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ที่ กม.38+785(รวมบริเวณถนนเทศบาลและทางหลวงชนบท)ปิรมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 14/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.744+341 ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงหนองสูง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 14/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.744+341 ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงหนองสูง) เปลี่ยนแปลงแผน
58 14/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.744+341 ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงหนองสูง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 01/07/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ที่ทางโค้ง กม.9+192 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 01/07/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ทางโค้ง กม.435+601 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 116 รายการ