f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 05/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920-กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 05/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920-กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
53 17/02/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.459+617 - กม.460+980(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 19/12/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เปลี่ยนแปลงแผน
55 12/12/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 04/11/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 11/03/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 11/03/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 22/02/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 18/02/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.418+165-กม.418+468 LT,RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 61 รายการ