f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 12/04/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
17 15/02/2566 เชิญร่วมประชุมโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
18 11/01/2566 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดแขวงทางหลวงมุกดาหาร
19 15/12/2565 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
20 22/07/2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
21 12/07/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
22 30/06/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
23 07/06/2565 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
24 12/04/2565 ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ทล.
25 12/04/2565 โหลดเลย! กรมทางหลวง แนะนำแอปพลิเคชัน เพื่อคนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
26 08/04/2565 กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
27 08/04/2565 บขส. สาดความสุขต้อนรับสงกรานต์ จัดเต็ม ส่วนลดค่าโดยสาร 20% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) เมื่อซื้อตั๋ว บขส. เดินทางวันที่ 7 - 9 เม.ย. 65 ทุกเส้นทางทั่วประเทศ
28 08/04/2565 กรมทางหลวงอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมเปิด วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วัน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ
29 08/04/2565 เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ให้สะดวกปลอดภัยอย่างไร
30 18/02/2565 สมัครใช้บริการ M-FLOW