f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 07/12/2561

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ตั้งอยู่ ถนน ชยางกูร ก.   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร    รหัสไปรษณีย์ 49000

โทรศัพท์. 042-612006    โทรสาร. 042-613821

E-MAIL: doh0761@doh.go.th

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

ตั้งแต่เวลา (08.30 น. - 16.30 น.) มีพักเที่ยงเวลา (12.00 น. - 13.00 น.)


'