f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่4 “โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ”
ลงวันที่ 19/05/2566

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ศรีสุราช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายปฏิบัติการ)  เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่4 “โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ห้องมรกต (ชั้น 2) โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


'