f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
ลงวันที่ 28/02/2567

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเดชา สายบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ #เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร


'