f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
ลงวันที่ 30/04/2563

ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563
#ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563


'