f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
กิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19” ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ลงวันที่ 04/05/2563

นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเชาวลิต ซามงค์ หัวหน้าหมวดทางหลวงมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19” ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยแขวงทางหลวงมุกดาหารสนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย หมายเลข 23-6319-17-3 ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 17พฤษภาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ โคกหนองนา โมเดล


'