f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบ โครงสร้างต่างระดับข้าม ทล.12
ลงวันที่ 19/10/2563

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม) และนายเดชา สายบุตร หัวหน้างานวางแผน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจออกแบบ โครงสร้างต่างระดับข้าม ในทางหลวงหมายเลข 12 (บริเวณ กม.ที่ 780+933) บนถนนสาย ทช.มห.3019 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

_________________________________

?? แขวงทางหลวงมุกดาหาร

?? กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

?? สายด่วนกรมทางหลวง1586

?? โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ?? ชั่วโมง


'