f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ลงวันที่ 12/04/2566

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย, หัวหน้างานทุกหน่วย, หมวดทางหลวงในสังกัด, และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมทั้งได้ปล่อยขบวนยานพาหนะ ร่วมกับตำรวจทางหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน สายด่วน 1586 ของแขวงทางหลวงมุกดาหารและได้มอบของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ (ด้านขวาทาง) บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงมุกดาหาร


'