f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ลงวันที่ 20/04/2566

นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566  และ “จุดบริการทั่วไทย” ของแขวงทางหลวงมุกดาหาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหารทั้ง 4 ฝ่าย, หัวหน้างาน, หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดฯ, และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากมีอาการเหนื่อย ง่วง สามารถ แวะพัก หรือใช้บริการจุดทั่วไทยของแขวงทางหลวงมุกดาหาร และศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ประจำที่สำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัดของแขวงฯ ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 ??

โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในทาง


'