f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 17/07/2566

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสนอง สารกอง นายช่างโยธาชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


'