f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.46+800 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชานุมาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 17/07/2566

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร มอบหมายให้ นายประสันตา สุพร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร (ฝ่ายวิศวกรรม), นายเดชา สายบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการ, นายปราโมทย์ ศรีวงษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงดอนตาล และนางวลานันท์ เมืองโคตร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.46+800 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลชานุมาน หน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม


'