f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/01/2565 639/35/65/103 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/01/2565 639/60/65/102 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมาเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.13+000 - กม.62+715 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ระหว่าง กม.142+075 - กม.191+700(เป็นแห่งๆ) 06/03/2562 มห/41/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ