f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/01/2565 639/45/65/121 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนพัฒนา – โสกแมว ระหว่าง กม.10+802 – กม.17+547 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 25,258 ตร.ม. 29/12/2564 ยกเลิกหนังสือเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 3 ที่ กม.468+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2565 มห/7/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจาจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.424+098 (สี่แยกชลประทาน) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e29/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่่ 0401 ตอนตย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346 (สี่แยกเมืองใหม่) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e28/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 18/06/2564 คค 06025/พ.1/e26/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานบำรุงรักษาสะพาน ทาหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด -กุดแห่ ที่ กม.2+586,2+932,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ที่ กม.1+910,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ที่ กม.12+982,23+866 30/11/2563 คค 06025/พ.1/e16/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ 14/08/2563 คค 06025/พ.2/4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.3/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.2/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ 08/04/2563 คค.06025/พ.2/2/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920 - กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง-สานแว้ ที่ กม.4+560RT.,5+600LT.,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนสงเปือย-โนนตูม ที่ กม.0+330 LT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย2287 2292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.26+535 RT.,27+087 RT.,54+495 LT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย2034 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ