f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจาจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.424+098 (สี่แยกชลประทาน) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e29/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่่ 0401 ตอนตย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346 (สี่แยกเมืองใหม่) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e28/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 18/06/2564 คค 06025/พ.1/e26/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานบำรุงรักษาสะพาน ทาหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด -กุดแห่ ที่ กม.2+586,2+932,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ที่ กม.1+910,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ที่ กม.12+982,23+866 30/11/2563 คค 06025/พ.1/e16/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ 14/08/2563 คค 06025/พ.2/4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.3/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.2/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ 08/04/2563 คค.06025/พ.2/2/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920 - กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง-สานแว้ ที่ กม.4+560RT.,5+600LT.,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนสงเปือย-โนนตูม ที่ กม.0+330 LT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย2287 2292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.26+535 RT.,27+087 RT.,54+495 LT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย2034 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.735+258LT.,740+417LT.,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนสงเปือย-โนนตูม ที่ กม.17+500 RT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย12 2292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนนาโพธิ์-ห้วยสะแบก ที่ กม.467+660 LT.,ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ที่ กม.137+720 LT.,ที่ กม.140+215RT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย212 2116 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.411+400RT.,กม.421+451 LT.,ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนเทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ที่ กม.3+270 RT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย212 238 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ