f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ 14/08/2563 คค 06025/พ.2/4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.3/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.2/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ 08/04/2563 คค.06025/พ.2/2/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920 - กม.742+576 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง-สานแว้ ที่ กม.4+560RT.,5+600LT.,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนสงเปือย-โนนตูม ที่ กม.0+330 LT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย2287 2292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.26+535 RT.,27+087 RT.,54+495 LT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย2034 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.735+258LT.,740+417LT.,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนสงเปือย-โนนตูม ที่ กม.17+500 RT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย12 2292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนนาโพธิ์-ห้วยสะแบก ที่ กม.467+660 LT.,ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ที่ กม.137+720 LT.,ที่ กม.140+215RT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย212 2116 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.411+400RT.,กม.421+451 LT.,ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนเทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ที่ กม.3+270 RT. 27/11/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ งานที่พักผู้โดยสาร สาย212 238 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ