f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่า กม.142+075 - กม.142+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค06025/พ.1/e18/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ รถนอกเงินทุนหมุนเวียน (งบประมาณ) จำนวน 2 รายการ 19/04/2567 คค 06025/พ.4/3/2567 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะรถนอกเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 15/03/2567 คค 06025/พ.4/2/2567 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะรถนอกเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 คค 06025/พ.4/1/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 จ้างเหมาทำงานซ่อมถนนคอนกรีตภายในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1,160 ตร.ม. 20/02/2566 คค 06025/สม/พ.1/e3/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) 09/03/2566 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา/ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง - สงเปือย - โนนตูม ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) 09/03/2566 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน - บุ่งเขียว ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 231 ต้น) 09/03/2566 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2566 ประกาศจ้าง เลขที่ คค 06025/พ.1/e17/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/01/2565 639/45/65/121 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนพัฒนา – โสกแมว ระหว่าง กม.10+802 – กม.17+547 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 25,258 ตร.ม. 29/12/2564 ยกเลิกหนังสือเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 3 ที่ กม.468+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2565 มห/7/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจาจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.424+098 (สี่แยกชลประทาน) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e29/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่่ 0401 ตอนตย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346 (สี่แยกเมืองใหม่) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e28/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 18/06/2564 คค 06025/พ.1/e26/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ