f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานซ่อมถนนคอนกรีตภายในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1,160 ตร.ม. 20/02/2566 คค 06025/สม/พ.1/e3/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) 09/03/2566 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา/ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง - สงเปือย - โนนตูม ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) 09/03/2566 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน - บุ่งเขียว ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 231 ต้น) 09/03/2566 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ/ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2566 ประกาศจ้าง เลขที่ คค 06025/พ.1/e17/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/01/2565 639/45/65/121 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนพัฒนา – โสกแมว ระหว่าง กม.10+802 – กม.17+547 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 25,258 ตร.ม. 29/12/2564 ยกเลิกหนังสือเชิญชวน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 3 ที่ กม.468+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2565 มห/7/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจาจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.424+098 (สี่แยกชลประทาน) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e29/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่่ 0401 ตอนตย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346 (สี่แยกเมืองใหม่) 27/08/2564 คค 06025/พ.1/e28/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 18/06/2564 คค 06025/พ.1/e26/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานบำรุงรักษาสะพาน ทาหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด -กุดแห่ ที่ กม.2+586,2+932,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ที่ กม.1+910,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ที่ กม.12+982,23+866 30/11/2563 คค 06025/พ.1/e16/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ 14/08/2563 คค 06025/พ.2/4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.3/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.2/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ