f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 06/09/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 5 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 04/08/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 4 สิงหาคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 06/07/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 6 กรกฏาคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 09/06/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.9 มิ.ย 66 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 03/05/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 1 พฤษภาคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 03/04/2566 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 3 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 02/03/2566 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 2 กุมภาพันธ 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 03/02/2566 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 3 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 04/01/2566 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 4 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 14/12/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 14 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 08/11/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 8 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 04/10/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.4 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 12/09/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 12 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15/08/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 15 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 06/07/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.6 กร่กฎาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 54 รายการ