f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 01/10/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.13 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 01/11/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.13 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 01/10/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.13 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 01/08/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 01/07/2564 สทล.3ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 05/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/899 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 14/05/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/755 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 10/04/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/518 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 06/02/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 09/01/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/22 ลงวัน 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1571 ลงวัน 4 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1250 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1125 ลว. 9 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ