f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 05/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/899 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 14/05/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/755 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 10/04/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/518 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 06/02/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 09/01/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/22 ลงวัน 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1571 ลงวัน 4 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 01/10/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1250 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/1125 ลว. 9 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 13/08/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/966 ลว. 13 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/745 ลว. 7 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13/05/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/610 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 09/04/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/474 ลว. 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ