f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 06/07/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.6 กร่กฎาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 08/06/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.8 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 17/05/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.17 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 07/04/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.7 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 14/03/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.14 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 07/02/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.7 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 11/01/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.10 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน พฤศจิกายน 2564 09/12/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 15/11/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 04/10/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.4 ตุลาคม 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 04/10/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.4 ตุลาคม 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 04/10/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร/พ.1/พิเศษ ลว.4 ตุลาคม 2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 30/09/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 30/09/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 01/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ