f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขออนุมัติรายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.66-มิ.ย.66) 06/07/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 6 กรกฏาคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ขออนุมัติรายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.66 ถึง มี.ค.66) 04/04/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 3 เมษายน 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ขออนุมัติรายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ม.ค.66 ถึง มี.ค.66) 03/04/2566 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (ต.ค.65-ธ.ค.65) 09/01/2566 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 4 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 06/10/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว. 4 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 05/07/2565 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ ลว.1 กร่กฎาคม 2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565ถึง มีนาคม 2565) 22/04/2565 65047290380 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564ถึงเดือน ธันวาคม 2564) 05/01/2565 ประจำไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 08/10/2564 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) 06/07/2564 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย ถึงเดือน มิ.ย. 64 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) 05/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 01/02/2564 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563) 02/10/2563 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายาน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) 24/07/2563 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) 13/04/2563 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ