f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ที่ กม.20+690(RT),กม.26+535 (RT),กม.27+087 (RT) 16/07/2563 ประกาศผลงานที่พักผู้โดยสาร สาย 2034 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 639/สม/60/63/114 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.421+451 LT. 09/06/2563 ประกาศผล งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.731+453-กม.731+650 09/06/2563 ประกาศผล งานปรับระดับผิวทาง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/06/2563 639/60/63/207 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานซ๋อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.16+000-กม.16+101 (บ้านนาคำน้อย),ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนสงเปือย-โนนตูม ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+720 (แยกโนนตูม) 02/06/2563 ประกาศผลงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.16+120 RT. 20/05/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานที่พักผู้โดยสารฯ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.13+175-กม.13+374(เป็นช่วงๆ) 22/04/2563 ประกาศผล แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.444+176.030-กม.445+886 (เป็นช่วงๆ) 07/04/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06025/พ.1/e16/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 639/สม/85/63/79 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.39+295 - กม.56+302 ปริมาณงาน84.246 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,255 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+050 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ตอน 1 ระหว่าง กม.53+730 - กม.56+284 ปริมาณงาน 1,255 ตารางเมตร 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ