f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร 14/12/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e24/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ที่ กม.14+807 09/12/2563 ประกาศผลงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2370 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 2 ที่ กม.753+025 09/12/2563 ประกาศผลงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 1 ระหว่าง กม.468+340 – กม.469+480 07/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนเลิงนกทา – ดอนตาล ตอน 1 ระหว่าง กม.188+750 – กม.191+680 07/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม – เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 – กม.62+500 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 2 ระหว่าง กม.460+622 – กม.479+440 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2047 ,ทางหลวงหมายเลข 2292,ทางหลวงหมายเลข 2370 07/12/2563 คค 06025/พ.1/e23/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.390+ 850 – กม.398+000 07/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.731+650 - กม.783+810 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ที่ กม.0+200 12/11/2563 คค 06025/พ.1/e22/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.5+200-กม.33+340 (เป็นช่วงๆ) 12/11/2563 คค 06025/พ.1/e20/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ตอน 3 ระหว่าง กม. 153+557-กม.180+294 12/11/2563 คค 06025/พ.1/e21/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.424+408-431+727 (เป็นช่วงๆ) 11/11/2563 คค 06025/พ.1/e18/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 7 ระหว่าง กม.469+491-475+204 ปริมาณงาน 93 ต้น 11/11/2563 คค 06025/พ.1/e17/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ