f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.16+120 RT. 20/05/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานที่พักผู้โดยสารฯ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.13+175-กม.13+374(เป็นช่วงๆ) 22/04/2563 ประกาศผล แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.444+176.030-กม.445+886 (เป็นช่วงๆ) 07/04/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06025/พ.1/e16/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 639/สม/85/63/79 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.39+295 - กม.56+302 ปริมาณงาน84.246 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,255 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+050 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1,254 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ตอน 1 ระหว่าง กม.53+730 - กม.56+284 ปริมาณงาน 1,255 ตารางเมตร 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนห้วยคล้อ - เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.116+200 - กม.139+100 ปริมาณงาน 88.200 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+250 - กม.76+200 ปริมาณงาน 111.362 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ตอน 3 ระหว่าง กม.37+241 - กม.47+980 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน2,022 อัน 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+080 - กม.35+800 ปริมาณงาน 89.809 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม.419+300 , กม.433+000 , กม.442+800 - กม.444+800 , ทางหลวงหมายเลข 2034 ที่ กม.45+600 , กม.46+310 , กม.54+445 ทางหลวงหมายเลข 2370 ที่ กม.28+100 , กม.29+200 ปริมาณงาน 819.44 ตร.ม. 01/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมุกดาหาร 31/03/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e15/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ