f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 13/11/2562 05/11/2562 639/85/63/12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 13/11/2562 13/11/2562 ประกาศซื้อยานพาหนะ ที่ คค 06025/สม/พ.1/e1/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานติดตั้งหลักนำทางล้มลุก ทางหลวงหมายเลข 12,212,2034,2116 08/08/2562 08/08/2562 สัญญาเลขที่ มห/58/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานเครื่องหมายนำทาง(ปุ่มสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง 08/08/2562 08/08/2562 สัญญาเลขที่ มห/57/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12,212,2104 30/07/2562 30/07/2562 สัญญาเลขที่ มห/55/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12,238,2034,2116 30/07/2562 30/07/2562 สัญญาเลขที่ มห/56/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/07/2562 23/07/2562 639/60/62/183 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562 10/07/2562 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/862 ลว. 10 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 18/06/2562 17/06/2562 639/สม/70/62/89 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 07/06/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว (งบกลุ่มจังหวัด) 24/05/2562 24/05/2562 มห/59/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ (งบกลุ่มจังหวัด) 24/05/2562 24/05/2562 มห/60/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมายเลข 238,2034 งานทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 08/05/2562 08/05/2562 มห/54/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.419+907 (สามแยก ธกส.) 17/04/2562 17/04/2562 มห/53/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.764+300,ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง-สานแว้ ระหว่าง กม.0+000-กม.78+035 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.0+000-กม.35+870(เป็นแห่งๆ) 01/04/2562 01/04/2562 มห/48/62 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ