f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 13/11/2562 13/11/2562 ประกาศซื้อยานพาหนะ ที่ คค 06025/สม/พ.1/e1/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว (งบกลุ่มจังหวัด) 24/05/2562 24/05/2562 มห/59/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ (งบกลุ่มจังหวัด) 24/05/2562 24/05/2562 มห/60/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 กิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 12/03/2562 12/03/2562 มห/52/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร 28/02/2562 28/02/2562 มห/51/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น 18/01/2562 18/01/2562 ประกาศราคากลางงานยางพารา แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ