f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 639/85/63/255 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 639/70/63/254 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 09/07/2563 63/70/63/249 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 09/07/2563 639/85/63/242 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 639/-/63/330 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 639/-/63/329 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 18/09/2563 639/สม/-/63/149 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2563 639/60/63/328 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 17/09/2563 639/85/63/323 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 18/09/2563 639/สม/-/63/150 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 18/09/2563 639/สม/-/63/151 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 17/09/2563 639/85/63/322 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 15/09/2563 639/-/63/317 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 16/09/2563 639/85/63/320 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/09/2563 639/สม/-/63/148 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 886 รายการ