f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/09/2564 639/35/64/324 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/09/2564 639/35/64/323 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/09/2564 639/สม/60/64/135 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/09/2564 639/สม/60/64/134 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/09/2564 639/สม/45/64/132 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 13/09/2564 639/85/64/321 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 13/09/2564 639/85/64/320 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 639/30/64/144 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 13/09/2564 639/85/64/319 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 639/85/64/322 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 13/09/2564 639/85/64/318 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 639/สม/60/64/133 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/09/2564 639/สม/30/64/131 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 4 รายการ 07/09/2564 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/09/2564 639/35/64/317 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,387 รายการ