f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/05/2563 639/สม/60/63/103 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/05/2563 639/สม/40/63/102 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 639/70/63/195 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 21/05/2563 639/สม/-/63/101 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/05/2563 639/60/63/196 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 639/70/63/195 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 639/45/63/194 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 639/60/63/193 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 639/60/63/192 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 639/60/63/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 639/45/63/190 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 639/60/63/189 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ที่ กม.16+120 RT. 20/05/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานที่พักผู้โดยสารฯ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 639/60/63/188 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 639/60/63/187 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 723 รายการ