f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่และเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (Traffic Sings) จำนวน 2 รายการ 20/09/2566 639/-/66/274 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 639/35/66/272 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 639/สม/35/66/128 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 639/สม/35/66/127 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 639/35/66/273 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 639/60/66/271 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 639/60/66/270 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 639/60/66/269 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 12/09/2566 639/85/66/123 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/09/2566 639/60/66/268 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/09/2566 639/60/66/267 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 24 รายการ 07/09/2566 639/สม/-/66/125 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 639/35/66/266 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/09/2566 639/-/66/122 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/09/2566 639/-/66/121 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,322 รายการ