f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 18/11/2562 639/สม/-/63/18 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 จ้างเหมาทำการซ่อมระบบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 4 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 639/สม/-/63/19 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 19/11/2562 18/11/2562 639/สม/-/63/17 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/11/2562 12/11/2562 639/30/63/7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 15/11/2562 12/11/2562 639/30/63/8 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 12/11/2562 639/30/63/6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 15/11/2562 12/11/2562 639/60/63/35 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 14/11/2562 12/11/2562 639/40/63/37 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 14/11/2562 12/11/2562 639/85/63/34 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 13/11/2562 05/11/2562 639/85/63/12 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 11/11/2562 639/สม/-/63/16 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 11/11/2562 639/สม/-/63/15 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 11/11/2562 639/สม/-/63/14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 11/11/2562 639/60/63/33 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 11/11/2562 639/60/63/32 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 440 รายการ