f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 639/สม/30/67/84 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 16/05/2567 639/85/67/151 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 639/60/67/150 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/05/2567 639/สม/30/67/83 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 639/สม/45/67/82 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 639/สม/60/67/81 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและุสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง 13/05/2567 ประกาศผล แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำงานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.711+616 - กม.738+700 ผลผลิต 1 แห่ง จำนวน 2,086 อัน 09/05/2567 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนขุมขี้ยาง - มุกดาหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.768+635 - กม.770+135 ผลผลิต 1 แห่ง 09/05/2567 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ขาดทอดตลาดครุภัทฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 09/05/2567 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.4/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสาและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ 09/05/2567 639/-/67/149 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/05/2567 639/45/67/148 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 3 ระหว่าง กม.469+366 - กม.469+690 จำนวน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 ต้น) 08/05/2567 - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 639/85/67/147 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 639/85/67/146 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,584 รายการ