f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 14/05/2564 639/85/64/196 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 639/85/64/195 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/05/2564 639/40/64/194 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 วัสดุเครื่องจักรยาพาหนะ จำนน 1 รายการ 14/05/2564 639/30/64/115 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 13/05/2564 639/60/64/193 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/05/2564 639/60/64/192 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 639/35/64/190 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 639/60/64/186 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 639/60/64/185 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/05/2564 639/60/64/184 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 11/05/2564 639/70/64/183 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 11/05/2564 639/35/64/111 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/05/2564 639/60/64/191 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 639/-/64/189 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 12/05/2564 639/-/64/188 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,207 รายการ