f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) ในทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.115+078 - กม.139+500 (เป็นช่วงๆ) 08/12/2563 639/-/64/43 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2563 639/60/64/27 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 09/11/2563 639/60/64/10 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 10/11/2563 639/45/64/9 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งานจ้างเหมาทำงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่ 20/12/2562 บันทึกแขวงฯ สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.1/- ลว.19 ธ.ค.25 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ