f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ 19/08/2563 คค 06025/พ.2/5/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ 21/07/2563 คค 06025/พ.2/4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ ครั้งที่ 2 22/04/2563 คค 06025/พ.2/3/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.444+176.030-กม.445+886 (เป็นช่วงๆ) 13/04/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e17/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 จ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2563 คค 06025/พ.1/e16/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมุกดาหาร 07/04/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e15/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมุกดาหาร 07/04/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e14/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 4 ระหว่าง กม.740+920-กม.742+576 03/04/2563 ประกาศผล ที่ คค 06025/พ.1/e13/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 24/03/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.12+800-กม.16+335 (เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 คค 06025/พ.1/e11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.778+200-กม.779+625 20/03/2563 คค 06025/พ.1/e10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กมง59+000-กม.62+500(เป็นช่วงๆ) 20/03/2563 คค 06025/พ.1/e9/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ 12/03/2563 คค.06025/พ.2/2/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ตอน 1 17/03/2563 คค 06025/พ.1/e4/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.2+000-กม4+485 17/03/2563 คค 06025/พ.1/e7/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ