f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก – มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.785+502 ยาว 180 เมตร 02/08/2565 มห/พ.1/e5/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก – มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.771+222 ยาว 160 ม. 02/08/2565 มห/พ.1/e4/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.4+275-กม.5+400 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจ พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร 27/05/2565 ประกาศผล ตามเอกสารจ้างฯ เลขที่ มห/พ.1/e3/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.770+822 ยาว 116.00 เมตร 05/05/2565 มห/22/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 งานติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 9.00 เมตร ปริมาณงาน 186 ต้น 28/04/2565 มห/23/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า แบบติดเครน 05/04/2565 คค 06025/สม//พ.1/e3/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาขนาดใหญ่พิเศษ (ภาคอีสาน)ภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 หลัง 05/04/2565 มห/สม/1/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2565 คค 06025/สม/พ.1/e1/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ 15/02/2565 สทล.3.ขท.มุกดาหาร.1/พ.2/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 10/11/2564 คค 06025/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ 20/09/2564 คค 06025/พ.2/1/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจาจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.424+098 (สี่แยกชลประทาน) 20/08/2564 คค 06025/พ.1/e29/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง (Real Time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่่ 0401 ตอนตย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346 (สี่แยกเมืองใหม่) 20/08/2564 คค 06025/พ.1/e28/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน (งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 06/07/2564 มห/43/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 08/06/2564 คค 06025/พ.1/e26/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ