f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 20/11/2562 20/11/2562 ประกาศซื้อยานพาหนะ ที่ คค 06025/สม/พ.1/e1/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 13 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 คค.06025/พ.3/2/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว (งบกลุ่มจังหวัด) 19/06/2562 19/06/2562 มห/59/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ (งบกลุ่มจังหวัด) 19/06/2562 19/06/2562 มห/60/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 กิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 18/03/2562 18/03/2562 มห/52/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร 06/03/2562 06/03/2562 มห/51/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ