f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 30/10/2562 29/10/2562 639/-/63/6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 28/10/2562 639/60/63/6 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 639/สม/60/62/139 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/10/2562 24/09/2562 639/สม/60/62/138 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/10/2562 24/09/2562 639/สม/60/62/137 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/10/2562 24/09/2562 639/45/62/231 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 24/10/2562 23/09/2562 639/60/62/230 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 01/10/2562 23/09/2562 639/45/62/229 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 639/สม/45/62/134 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 01/10/2562 23/09/2562 639/สม/60/62/136 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 639/สม/85/62/135 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 01/10/2562 23/09/2562 639/สม/40/62/132 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 639/สม/45/62/133 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 20/09/2562 639/สม/-/62/131 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/10/2562 12/09/2562 639/60/62/227 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 132 รายการ