f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 639/สม/30/67/84 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 16/05/2567 639/85/67/151 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/05/2567 639/60/67/150 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/05/2567 639/สม/30/67/83 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 639/สม/45/67/82 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2567 639/สม/60/67/81 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสาและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ 09/05/2567 639/-/67/149 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/05/2567 639/45/67/148 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 639/85/67/147 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 639/85/67/146 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 639/35/67/145 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 639/-/67/144 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่และจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(Traffic Signs) จำนวน 2 รายการ 07/05/2567 639/-/67/143 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 วัสดุเบ็ดเตล็ด 7 รายการ 03/05/2567 639/85/67/141 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 01/05/2567 639/85/67/141 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,027 รายการ