f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 09/08/2565 639/-/65/103 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/08/2565 639/สม/60/65/104 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 จ้างเหมาทำการซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 10 รายการ 11/08/2565 639/สม/-/65/108 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 09/08/2565 639/35/65/102 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/08/2565 639/สม/35/65/107 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 08/08/2565 639/30/65/97 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 09/08/2565 639/85/65/293 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางเปิด-รางปิด) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 2 รายการ 08/08/2565 639/สม/-/65/103 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 08/08/2565 639/สม/ - /65/101 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 639/ - /65/292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/08/2565 639/60/65/288 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 639/-/65/290 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 639/-/65/289 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 639/-/65/287 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/08/2565 639/30/65/94 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,259 รายการ