f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 639/60/63/191 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 639/60/63/189 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 639/60/63/188 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 639/60/63/187 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 14/05/2563 639/30/63/82 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 639/สม/60/63/97 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/05/2563 639/60/63/185 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 639/60/63/184 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/05/2563 639/60/63/183 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 639/60/63/181 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 639/60/63/180 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 639/35/63/182 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 639/45/63/179 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/05/2563 639/60/63/178 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 639/60/63/177 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 355 รายการ