f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 11/08/2564 639/สม/-/64/116 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 05/08/2564 639/สม/45/64/114 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/08/2564 639/สม/60/64/113 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 639/สม/35/64/115 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/08/2564 639/สม/30/64/111 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 จ้างเหมาทำการพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 1 รายการ 02/08/2564 639/สม/-/64/112 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ 29/07/2564 639/สม/-/64/110 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/07/2564 639/30/64/131 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2564 639/30/64/128 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 19/07/2564 639/30/64/125 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/07/2564 639/45/64/286 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 21/07/2564 639/85/64/284 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 19/07/2564 639/30/64/124 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/07/2564 639/สม/60/64/107 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 20/07/2564 639/-/64/283 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 896 รายการ