f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/03/2563 639/60/63/119 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 639/สม/60/63/70 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/03/2563 639/45/63/111 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 04/03/2563 639/85/63/109 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/03/2563 639/60/63/108 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04/03/2563 639/สม/-63/68 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/03/2563 639/45/63/107 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/03/2563 639/60/63/106 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 639/35/63/105 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 28/02/2563 639/สม/45/63/67 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11 จ้างเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/02/2563 639/สม/-/63/66 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/02/2563 639/สม/-63/65 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 639/สม/30/63/64 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2563 639/30/63/50 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2563 639/-/63/101 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 287 รายการ