f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/06/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก - มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.771+222 ยาว 160 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/06/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก - มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.785+502 ยาว 180 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/03/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 9.00 เมตร เปลี่ยนแปลงแผน
4 15/03/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ที่ ทางโค้ง กม.770+822 ยาว 116.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 15/03/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.4+275-กม.5+400 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 1.125 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/03/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์หมอนรองสะพาน(Elastomeric Bearing P.24) บริเวณภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/02/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/02/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาขนาดใหญ่พิเศษ (ภาคอีสาน) ภายในด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/02/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า แบบติดเครน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/01/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 1 ระหว่าง กม.118+950-กม.121+050 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.580 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 85 รายการ