f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/11/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/03/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/03/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/02/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/02/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.418+165-กม.418+468 LT,RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/01/2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น ทางหลวงหมายเลข 212,2034,2047,2116,2169 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ