f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/07/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ที่ทางโค้ง กม.9+192 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/07/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ทางโค้ง กม.435+601 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/06/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร งานหลักนำทางยางพารา (์Natural Rubber Guide Post ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/06/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง(Real time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346(สี่แยกเมืองใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 15/06/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง(Real time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.424+098(สี่แยกชลประทาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/05/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน(งานฉุกเฉิน) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+675-กม.38+759 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/03/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร งานหลักนำทางยางพาราธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 05/01/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ที่ กม.0+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 58 รายการ