f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.402+745 - กม.404+635 ปริมาณงาน 38,950 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.439+310 - กม.441+200 ปริมาณงาน 38,950 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.445+618 - กม.447+458 ปริมาณงาน 39,080 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.453+765 - กม.455+651 ปริมาณงาน 38,800 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.47+546 - กม.48+631 ปริมาณงาน 23,262 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุม 0100 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+165 - กม.12+950 ปริมาณงาน 16,463 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.142+075-กม.142+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานเเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.0+212 - กม.1+795 ปริมาณงาน 37,317 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 5 ระหว่าง กม.54+220 - กม.55+330 ปริมาณงาน 22,450 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/03/2567 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.37+241 - กม.38+220 ปริมาณงาน 0.979 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 139 รายการ