f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/08/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์หมอนรองสะพาน(Elastomeric Bearing P.24) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.444+176.030-กม.445+886 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 1ระหว่าง กม.778+200-779+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.59+000-กม.62+500 (เป็นช้่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.59+000-กม.62+500 (เป็นช้่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมมรา 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.12+800-กม.16+335 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.20+000-22+975 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 25 รายการ