f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p64060016740
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟสัญญาณแบบปรับเปลี่ยนรอบเวลาจริง(Real time) ตามสภาพการจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.421+346(สี่แยกเมืองใหม่)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,465,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/06/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ