f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64070000981
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ทางโค้ง กม.435+601
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/07/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ