f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p64120010829
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.10+802-กม.17+547(เป็นช่วงๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,800,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 08/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ