f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p65010012705
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 1 ระหว่าง กม.118+950-กม.121+050 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.580 กม.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 15,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/01/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ