f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p64120020200
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 9.00 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,992,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 15/03/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการจัดหาตัวผู้รับจ้างจากวิธีคัดเลือก เป็น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)