f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100056344
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.155+903 - กม.157+552 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,971,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ