f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100073328
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนความคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ที่กม.117+534 , กม.122+484 ปริมาณงาน 2 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 804,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ