f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/10/2562 อธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 33
2 17/10/2562 สะพานห้วยถ่มเปิดใช้แล้ว
3 19/09/2562 รถบรรทุกพ่วงน้ำหนักเกินกฏหมายกำหนดทำให้สะพานเบลีย์ชำรุด ทล.2034
4 03/09/2562 ทอดสะพานเบลีย์ ห้วยถ่ม 2 กันยายน 62
5 20/08/2562 ร่วมผลักดันร้านค้าที่รุกล้ำเขตทางหลวง
6 19/06/2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562
7 16/05/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
8 22/05/2562 ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน สก.62 รมต.
9 23/05/2562 การฝึกอบรม เรื่อง สถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรประจำ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" รุ่นที่ 2/61
10 22/05/2562 เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนโดดเด่น 28 ก.พ. 62
11 22/05/2562 Bike Box นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้จักรยานยนต์และจักรยาน
12 22/05/2562 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 15 ก.พ.62
13 23/05/2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร
14 23/05/2562 ร่วมปฏิบัติภารกิจให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 6 ก.พ.62
15 22/05/2562 ร่วมต้อนรับ ดร.วันจักร ฉายากุล (วญป.) พร้อมคณะฯ 15 ม.ค. 62