f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 24/09/2564 มอบโล่ที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 23 ก.ย 64
2 07/04/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:30 น. #นายสราวุธ #ทรงศิวิไล #อธิบดีกรมทางหลวง
3 07/04/2564 กรมทางหลวงชี้แจง กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ให้กับประชาชนล่าช้า และยังจ่ายเงินไม่ครบ
4 07/04/2564 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พร้อมเผย 10 เส้นทางเลือก เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586
5 07/04/2564 ????กรมทางหลวงแจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพหลโยธิน (ขาออก) ช่วง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเทคอนกรีตถนน วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เวลา 8.00 – 24.00 น.
6 07/04/2564 ????กรมทางหลวงแจ้งปิดเบี่ยงจราจรถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) ช่วง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2564 เวลา 8.00 – 18.00 น.
7 07/04/2564 ศักดิ์สยามเดินหน้า Kick off อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กม./ชม. เปิดเส้นทางต้นแบบ “ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน – ต่างระดับอ่างทอง”
8 07/04/2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
9 07/04/2564 กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” พร้อมเสนอแนวทางเหลื่อมวันการเดินทางบรรเทาปัญหารถติด
10 09/02/2564 ร่วมต้อนรับ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ
11 15/01/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
12 07/08/2563 โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และออกแบบรายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จุดจอดพักรถบรรทุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร)
13 12/05/2563 ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
14 04/05/2563 กิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19” ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
15 30/04/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน