f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/08/2563 โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และออกแบบรายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จุดจอดพักรถบรรทุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร)
2 12/05/2563 ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
3 04/05/2563 กิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19” ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
4 30/04/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
5 28/04/2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้า โครงการขนาดใหญ่ 308 โครงการ
6 22/04/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
7 15/04/2563 กระทรวงคมนาคม 104
8 07/04/2563 ประชาสัมพันธ์ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน "ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ" ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
9 30/03/2563 รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด - 19 .ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563
10 30/03/2563 สรุปยอดผู้เดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย ต้องผ่านการคัดกรองโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด
11 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
12 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ได้จัดตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
13 30/03/2563 ฝ่ายบริหารสะพาน 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)ได้ดำเนินการตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19
14 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19
15 30/03/2563 จัดประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting