f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2401 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 192.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2402 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานทาสีราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง-สานแว้ ระหว่าง กม.32+075-กม.78+035 (เป็นแห่งๆ) 02/02/2562 492,544.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2403 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานซ่อมเปลี่ยนดวงโคมไฟสัญญาณกระพริบแบบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์, ทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ,ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน 02/02/2562 344,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2404 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 28/01/2562 10,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2405 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.436+600 LT,กม.437+500 RT,กม.453+380 LT 31/03/2562 441,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2406 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง(ปุ่มสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.42+325-กม.64+720(เป็นช่วงๆ) 30/01/2562 484,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2407 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/01/2562 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2408 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 24/01/2562 3,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2409 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 23/01/2562 33,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2410 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 214,770.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2411 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/01/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2412 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ ที่ กม.1+800 ปริมาณงาน 1 งาน 22/01/2562 4,889.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2413 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/01/2562 352,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2414 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น 18/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2415 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่ ระหว่าง กม.5+700-5+850(เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ระหว่าง กม.115+100-137+800 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.38+030-51+700(เป็นแห่งๆ) 23/01/2562 471,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,401 ถึง 2,415 จาก 2,501 รายการ