f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/09/2566 7,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/09/2566 9,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 07/09/2566 9,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 8 รายการ 07/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 06/09/2566 29,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/09/2566 7,962.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 06/09/2566 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงมุกดาหาร รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 06/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 01/09/2566 20,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 27,566.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/09/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 200,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 01/09/2566 7,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 50,137.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,417 รายการ