f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 47,532.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 22,166.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่และจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(Traffic Signs) จำนวน 2 รายการ 07/05/2567 51,647.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงมุกดาหาร รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 03/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเบ็ดเตล็ด 7 รายการ 03/05/2567 10,788.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 01/05/2567 10,788.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 30/04/2567 118,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/04/2567 253,632.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 26/04/2567 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางฝาปิด)(รางฝาเปิด) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 2 รายการ 23/04/2567 85,132.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 1 รายการ 23/04/2567 54,437.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/04/2567 72,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 75,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0402 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.142+075 - กม.142+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2567 638,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,694 รายการ