f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่ AEC ทุกชีวีเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 (RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 03/11/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2047 ตอนกุดโจด-กุดแห่,ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย,ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 14/10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก - มุกดาหาร ตอน 1ระหว่าง กม.779+665-กม.780+585 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 14/10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.)ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ระหว่าง กม.146+000-กม.152+135 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 14/10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.58+093-กม.59+088 และ กม.59+208-กม.61+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 14/10/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.735+080-กม.737+945 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 04/08/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์หมอนรองสะพาน(Elastomeric Bearing P.24) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 03/04/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.444+176.030-กม.445+886 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงมุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 30/03/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงมุกดาหาร แขวงทางหลวงมุกดาหาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 61 รายการ