f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 06/01/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง - สงเปือย - โนนตูม ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 06/01/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง - สงเปือย - โนนตูม ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
33 06/01/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา - ดอนตาล ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 04/01/2566 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน - บุ่งเขียว ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 231 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 20/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่บริเวณใต้สะพาน ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 721.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 20/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) บริเวณพื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 20/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำงานซ่อมถนนคอนกรีตภายในบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1,160 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 06/12/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.447+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 27/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนความคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ที่กม.117+534 , กม.122+484 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 19/10/2565 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน เลิงนกทา - ดอนตาล ระหว่าง กม.155+903 - กม.157+552 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 139 รายการ