f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 08/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุม 0200 ตอนดอนพัฒนา-โสกแมว ระหว่าง กม.10+802-กม.17+547(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 08/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ระหว่าง กม.45+830-กม.47+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 08/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.752+000-กม.753+805 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.32+823-กม.35+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.6+042-กม.6+342 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอนนาสีนวน - บุ่งเขียว ตอน 3 ที่ กม.46+322 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 03/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุุมที่ 0402 ตอนนาโพธิ์ - ห้วยสะแบก ตอน 3 ที่ กม.468+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 01/12/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม0200 ตอนกุดชุม-เลิงนกทา ที่ กม.38+785(รวมบริเวณถนนเทศบาลและทางหลวงชนบท)ปิรมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 14/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.744+341 ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงหนองสูง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 14/10/2564 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ กม.744+341 ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงหนองสูง) เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 71 ถึง 80 จาก 139 รายการ