f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/06/2566 27,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/06/2566 33,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 3 รายการ 22/06/2566 178,668.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ 21/06/2566 18,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 21/06/2566 156,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ 21/06/2566 160,406.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 20/06/2566 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 2 รายการ 20/06/2566 165,320.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ(รางฝาปิด)(รางฝาเปิด) จำนวน 2 รายการ 19/06/2566 85,132.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 3 รายการ 19/06/2566 160,632.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 1 รายการ 19/06/2566 54,437.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/06/2566 261,593.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 16/06/2566 102,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร - นาสีนวน ระหว่าง กม.9+000-กม.11+150 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร 1 สายทาง 27/07/2566 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/06/2566 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,417 รายการ