f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2251 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารพักคอย ผู้โดยสารและด่านชั่งน้ำหนัก บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) 07/06/2562 13,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2252 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 1,523,953.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2253 แขวงทางหลวงมุกดาหาร สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 1,523,953.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2254 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 06/06/2562 26,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2255 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 37,453.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2256 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 31/05/2562 13,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2257 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 29/05/2562 86,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2258 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2259 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จำนวน 7 รายการ 29/05/2562 114,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2260 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 5,842.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2261 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้าย Chevron) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ ที่ กม.444+300 ปริมาณ 1 งาน 29/05/2562 9,578.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2262 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 89,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2263 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ) 15/05/2562 28,465.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2264 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว (งบกลุ่มจังหวัด) 28/08/2562 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2265 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ (งบกลุ่มจังหวัด) 28/08/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,251 ถึง 2,265 จาก 2,501 รายการ