f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2281 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/02/2562 89,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2282 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/02/2562 2,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2283 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 18/02/2562 88,335.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2284 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/02/2562 81,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2285 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2104,2287,2292 27/02/2562 346,136.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2286 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง(ปุ่มสะท้อนแสง) 27/02/2562 383,924.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2287 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานทาสีราวกันอันตรายและกำแพงกันอันตราย 27/02/2562 180,902.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2288 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/02/2562 8,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2289 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ โคมไฟถนน HPS 250W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด,ป้ายจราจร ป้ายชุดหัวเกาะ(บ.40,ต.72) จำนวน 1 รายการ 18/02/2562 29,823.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2290 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 14/02/2562 181,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2291 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2292 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 1,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2293 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 14/02/2562 64,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2294 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค "ร่วมในต้านภัยแล้ง" จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2295 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 14/02/2562 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,281 ถึง 2,295 จาก 2,417 รายการ