f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2266 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 04/03/2562 13,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2267 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 04/03/2562 112,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2268 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมาเลข 2034 ตอนนาสีนวน-บุ่งเขียว ระหว่าง กม.13+000 - กม.62+715 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา-ดอนตาล ระหว่าง กม.142+075 - กม.191+700(เป็นแห่งๆ) 07/03/2562 275,104.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2269 แขวงทางหลวงมุกดาหาร งานจ้างเหมาทาสีสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212,2047,2116,2169 06/03/2562 489,804.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2270 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุน้ำมัน จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 42,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2271 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 255,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2272 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร 18/04/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2273 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 27/02/2562 12,682.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2274 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/02/2562 99,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2275 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 27/02/2562 12,682.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2276 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/02/2562 86,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2277 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/02/2562 7,878.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2278 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 111,097 ตร.ม. 25/02/2562 44,438.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2279 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 224,357.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2280 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,266 ถึง 2,280 จาก 2,417 รายการ