f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 199,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/09/2566 196,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/09/2566 182,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 13,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/08/2566 9,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/08/2566 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/08/2566 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางฝาเปิด)(รางฝาปิด) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนน 2 รายการ 23/08/2566 85,132.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 23/08/2566 93,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/08/2566 5,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 23/08/2566 39,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 54,437.53 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 261,593.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 23/08/2566 38,785.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,417 รายการ