f
title
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
Mukdahan Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย เพลินใจสองข้างทาง ก้าวย่างสู่สากล ประชาชนเป็นสุข
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/08/2566 134,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 17/08/2566 7,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/08/2566 44,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 16/08/2566 134,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/08/2566 48,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงมุกดาหาร จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 16/08/2566 19,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/08/2566 259,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/08/2566 98,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 6,814.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/08/2566 7,802.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/08/2566 130,714.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/08/2566 45,668.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/08/2566 45,668.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/08/2566 50,713.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,417 รายการ